İlkeler

İKDAY' ın İlkeleri; dernek içi ilişkileri, tüm üyelerini, potansiyel tüm insan kaynağı yönetici ve derneğimiz ile ilişki içinde olmak isteyen iş hayatının aktif rol sahiplerini , kaynakların etkin kullanımı, haksızlıkların önlenmesi, işveren ve işçiler ile ortak platformun kurulması, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılmasını sağlamaya yardımcı olmak ve istihdam alanında artı değerler katmaktır.

Kurallar

İKDAY' ın İlkeleri; dernek içi ilişkileri, tüm üyelerini, potansiyel tüm insan kaynağı yönetici ve derneğimiz ile ilişki içinde olmak isteyen iş hayatının aktif rol sahiplerini , kaynakların etkin kullanımı, haksızlıkların önlenmesi, işveren ve işçiler ile ortak platformun kurulması, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılmasını sağlamaya yardımcı olmak ve istihdam alanında artı değerler katmaktır.

1. DÜRÜSTLÜK Derneğimiz, Yönetim Kurulu Üyeleri, üyeleri, çalışanları ve dahil olmak isteyen tüm iş hayatı aktörleri ile olan ayrıca Devlet ve Özel Sektör de ki tüm kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlıdır.

2. TARAFSIZLIK Derneğimiz yürüttüğü tüm faaliyetlerini tam bir tarafsızlıkla yürütür. Üyeleri arasında ayırım yapmaz, önyargılı davranışlarda bulunmaz.

3. GÜVENİLİRLİK Derneğimiz üyelerinin bilgi ve paylaşımlarında karşılıklı iyi niyet esastır. Üyeler güven zedeleyici konu ve paylaşımlardan titiz bir şekilde uzak durur ve paylaşmaz.

4. ŞEFFAFLIK Derneğimiz Yönetim Kurulu kararları ve çalışmaları tüm üyelerimize açık ve şeffaf biçimde bildirilir.

5. SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ VE TOPLUM YARARI Tüm faaliyetlerimiz de toplumumuza yararlı olacak projelerin planlanması ve sonuçlandırılması esastır.

6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER Derneğimiz dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletilmesi konularına özen gösterir. Derneğimiz yapmış olduğu ve yapacak olduğu tüm projeler de, çalışmalar da Kamu Kurum ve Kuruluşları ile eşit, seviyeli ve sıcak ilişkiler içerisinde olmaktadır.

7. ÜYELİK BİLGİ GİZLİLİĞİ Derneğimiz, üyelerine ait her türlü bilgiyi saklamakla yükümlüdür. Yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler bunun dışındadır.

8. ŞİKAYETLER Derneğimiz üyeleri veya şikayete konu ile ilişkili olan kişiler tarafından gelen şikâyetlerinin nedenlerini araştırarak, haklı şikâyetlerin tekrarlanmaması için gereken önlemleri alır. Hatalı uygulamaların düzeltilmesi amacı ile mevcut durumla ilgili kişileri bilgilendirir

9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI ; Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile almış oldukları kararları duyurabilir ve hayata geçirebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, sonuca bağlamadıkları ve oylama yapmadıkları herhangi bir konuda bireysel hareket edemez. Yönetim Kurulu üyeleri dernek hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve yorum yapamaz. Yönetim Kurulu Üyeleri, ilke ve kurallara bağlı olarak hareket eder. İKDAY Yönetim Kurulu, üyelerinin gelişimine önem verir. Bu amaçla eğitim, kurs, seminer ve benzeri çalışmalar düzenler. İKDAY Yönetim Kurulu Üyeleri, üyelerinin dahil olduğu tüm şirketlere aynı mesafede olur ve eşit davranır. İKDAY Yönetim Kurulu Üyeleri, üyelerinin dahil olduğu tüm şirketlere aynı mesafede olur ve eşit davranır.

10. ÜYELERİN SORUMLULUKLARI ; İKDAY üyeleri, diğer üyelerin dahil olduğu tüm şirketlere aynı mesafede olur ve eşit davranır. İKDAY üyeleri üyelikten dolayı sahip oldukları imkanları ticari bir menfaat sağlamak amacı ile kesinlikle kullanamaz. Haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınır. Üyeler arasında din, mezhep, cinsiyet vb. farklılıklara bağlı ayrımcılık yapamaz. Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen etik ilke ve kuralların tümünü üyelerimiz benimser ve önem verir. İnsan kaynaklarının sağlıklı oluşumunda etik kurallara uygunluk önemli bir kriterdir.