Ön Başvuru

Üye olmak için öncelikle ekte yer alan üyelik beyan formunu tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuru formu sonrası üyelik başvuruları dernek yönetim kuruluna sunulmaktadır.

Tüzüğe uygun olan başvurular yönetim onayı sonrası üyelik işlemleri için değerlendirilmektedir.

Onaylanması sonrasında aşağıdaki sürecimiz üye işlemleri için devam edecektir.

Üyelik Başvuru Beyannamesi

Asıl Başvuru

Üyelik sürecini tamamlamak için giriş harcı (50 TL) ve aylık aidat (10 TL) yatırılması gerekmektedir.

Açıklamalar;

1. Yıllık aidat ödeme miktarı 120 TL'dir.
2. Aidatlar tek seferde tahsil üye durumu müsaitse tahsil edilmektedir.
3. Aidatların ödenme dönemi üyelik başlangıç tarihidir.
4. Aidat ödemesi yapmayan üyelerimizin üyelikleri sonlandırılacaktır.
5. Dönem içinde yapılan üyeliklerde 1 tam yıl ödemesi alınır.

Aidat ödemelerinizi ; Yapı ve Kredi Bankası , Darıca Şubesi ( 429 ) , 82008453 numaralı hesap ya da TR11 0006 7010 0000 0082 0084 53 numaralı IBAN numaralı "İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği" hesabına yapılabilir. Ödemelerinizde şirket ve üye ismi belirtmeyi unutmayınız.(Alıcı İsmi " İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği" )

Dernekler mevzuatına göre ;
MADDE 11 - Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Tüm bu süreçleri tamamladıktan sonra; evrakların asıllarını Ahmet Koşkan adına dernek adresine kargo ile göndermenizi istirham ederiz.