Ahmet Koşkan
Değerli Arkadaşlarım ve Mesleğimizin Değerli Profesyonelleri,

İkday ailesi olarak uzun yıllardır hep beraber dayanışma içinde birçok etkinliği birlikte sergiledik. Kurumsal yapımız içindeki sorumluluğumuzu hep beraber paylaştık ve hep beraber olmanın gururu içinde hareket ettik. Çünkü bizler biliyoruz ki mesleğimize adını veren “İnsan” bizler için en önemli değerdir. İnsanı ise gururlu kılan beraber olmanın gücüdür.

İkday ailesi olarak beraber olmanın gücüne inanıyoruz ve gelecek adına sorumluluğumuzun farkındayız. İnsan kaynakları mesleğinin tüm fonksiyonlarını geleceğe taşımak adına yeni vizyon ve güç ile hedeflerimize odaklanıyoruz.

Tüm kurum yapılarını ayakta tutan insanı odak noktası haline getirmeyi uzun vadeli stratejimizin en önemli parçası olarak görüyoruz. Unutulmamalıdır ki her stratejiyi ayakta tutan insanın kendisidir.

Mesleğimizin bu kadar önemli olduğu bir dönemde, geleceğe mesleğimizi hazırlamak hepimizin görevidir. Bu görev bilinci ile tüm meslektaşlarımızı bir arada görmek hepimizi gururlandıracaktır.

Bugünün birlikteliklerini gelecek adına görme dileklerimle.

Saygılarımla.

Ahmet Koşkan - İKDAY Yönetim Kurulu Başkanı